• HJEM /
  • NORSK TIPPING

NORSK TIPPING

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som ble grunnlagt i 1948 og er underlagt Kulturdepartementet. Virksomheten reguleres av Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven), med senere endringer. Kulturdepartementet gir tillatelse til innføring av nye spill og fastsetter spillereglene. Departementet avgjør også hvor stor andel av innsatsbeløpet som skal gå til premier.

Statens uttrykte ønske er at Norsk Tipping først og fremst skal være en aktør som bidrar til å utvikle spillemarkedet i en sosialpolitisk forsvarlig retning. Det er også bred politisk enighet om at pengespill skal være regulert for å hindre negativ spilleatferd. En god statlig styring gjennom Norsk Tipping er også en garanti for at overskuddet fra pengespill kommer samfunnet til gode.

Noen merkedatoer:

  • Juni 2003: Stortinget vedtok å forby privatdrevne gevinstautomater (bingoautomater unntatt), og at Norsk Tipping AS skulle få enerett til å drive gevinstautomater. Norsk Tippings enerett ble utsatt som følge av at automatbransjen saksøkte staten.
  • Juli 2007: Staten fikk støtte for enerettsmodellen nevnt ovenfor både i EFTA-domstolen og i Høyesterett, og forbudet mot privatdrevne gevinstautomater trådte i kraft 1. juli 2007. Dette innebar fjerning av over 12 000 gevinstautomater. Dette er det mest omfattende enkelttiltaket i norsk pengespillpolitikk noensinne.
  • Juni 2008: Kulturdepartementet vedtok regler for Multix, spilleterminalene som skulle erstatte de tidligere gevinstautomatene.
  • 2009: Norsk Tipping begynte utplasseringen av spillterminalene for ordinær drift rundt om i landet. Spilleregler for Multix finner du på Norsk Tippings nettside.
  • April 2010: Bingoautomater ble forbudt.
  • Oktober 2010: Kulturdepartementet vedtok regler for Belago, som er en spesialtilpasset terminal til oppstilling i bingohaller. Disse er ment å ersatte de tidligere bingoautomatene som ble forbudt 1. april 2010.Spilleregler for Belago-terminalene finner du på Norsk Tippings nettside.
  • Januar 2012: Lotteritilsynet kom i januar 2012 med en evaluering av effekten av betalingsforbudet. Denne finner du her: Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (på nettsidene til Lotteritilsynet)
  • Juni 2012: Norsk Tipping ble gitt tillatelse til å etablere interaktive nettspill på internett (Instaspill). Spillereglene for Instaspill finner du på Norsk Tippings nettsider
  • Januar 2014: Norsk Tipping lanserte sitt eget casino, KongKasino.

Norsk Tipping er altså statens eget spillmonopol.

Hvorfor lanserte Norsk Tipping et casino hvis de er så bekymret for nordmenns spillevaner?
I 2012 fikk Norsk Tipping i oppdrag av sin eier, Kulturdepartementet, å lansere nye nettbaserte spill som et ledd i å kanalisere nordmenns spillelyst inn i tryggere alternativer. Ifølge dem selv er bakgrunnen for dette er at uregulerte pengespillaktører på internett omsetter for milliardbeløp hvert år, og overskuddet går til private aktører som motiveres av profitt. De markedsfører tungt og er svært synlige i mediebildet. Resultatet av dette ser man blant annet i statistikkene til Hjelpelinjen for Spilleavhengige, der spill som tilbys hos utenlandske spillaktører på nett ifølge Norsk Tipping utgjør flertallet av henvendelsene.

Utbetalingsprosent
Vanlige nettcasinoer som konkurrerer mot hverandre for spillere har utbetalingsprosenter på 97 % – 99 %. Utbetalingsprosenten på Norsk Tippings casino er antatt å være mellom 85 % og 90 %. Markesstyrte krefter vil som regel alltid slå monopoltilbud, og det ser ut til at dette også er tilfelle her. Hvis man ser på prosentandelen som er igjen, så har vanlige operatører en utbetalingssprosen på 97 %. Det vil si at husets fordel er på 3 %. Ved en utbetalingsprosent på 85 % er husets fordel på 15 %.